post

Uluslararası Kaynak Enstitüsü’nün (IIW) kaynak mühendisliği ve kaynak uzmanlığı alanında Türkiye’de yürütülen tüm çalışmalarını denetleyen Türkiye Yetkili Kurumu TR-ANB toplantısı, 30 Nisan 2011 Cumartesi günü Gedik Eğitim Vakfı tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantıda TR-ANB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nihat AKKUŞ, 2009 yılından beri yürütülen çalışmalar sonucu 2011’in Ocak ayında TR-ANB’ nin Türkiye’deki kaynak mühendisliği eğitimleri ile ilgili tam yetkiyi aldığını ve IIW’a bağlı olarak ülkemizde eğitim veren kuruluşların artık TR-ANB tarafından denetleneceğini söyledi. Bu bağlamda IWE eğitimleri veren GEV-ATB ve ODTÜ-ATB’nin denetlemelerinin tamamlanarak eğitimlerinin onaylandığı açıklandı.

Toplantıda ülkemizdeki Uluslar arası Kaynak Mühendisliği (IWE) eğitimlerinin daha kaliteli ve kontrollü yapılması için gerekli olan yol haritasını belirlemek üzere kurullar oluşturulacağı, ulusal soru bankasının hazırlanması için çalışmalar yapılacağı ifade edildi. Toplantıda ayrıca ANB içindeki kurul ve komitelerin zenginleştirilmesi ile ilgili konularda yapılan görüşmeler hakkında bilgi verildi. Ülkemizde her seviyede kaynak mühendisliği eğitimlerinin yeterliliklerinin değerlendirilmesinde yetkili olan TR-ANB’nin aktif rol alması ile daha etkin yapılabileceği karar altına alındı. TR-ANB’nin tam yetkili kurum haline gelmesi ve Türkiye’de kaynak eğitimlerinin yabancıların kontrolünden alınmasıyla birlikte kaynak alanında Türk bilim adamlarının daha etkin rol alabileceği bir platform oluşacak.