post

Uluslararası Kaynak Konfederasyonu (IIW) Kongresi Ekim’de Antalya’da düzenlenecek

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında GEV (Gedik Eğitim Vakfı) ve TKTA (Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi) ev sahipliğinde İstanbul’da 63. Genel Kurulu’nu ve Uluslararası Konferansını düzenleyen IIW (Uluslararası Kaynak Konfederasyonu) bu yıl Antalya’da düzenlenecek kongre ile kaynak uzmanlarını yine Türkiye’de bir araya getiriyor.

“Konstrüksiyon, Enerji ve Ulaşım Sistemlerinde Kaynak Bilim ve Teknolojisindeki Gelişmeler” başlığı altında, 21-22 Ekim 2011 tarihlerinde Antalya Gloria Golf Resorts’da yine GEV ve TKTA ev sahipliğinde düzenlenecek Kongre’ nin başkanlığını, TKTA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Koçak üstleniyor.

GEV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Türkiye’nin son dönemde atağa kalkan sanayisi ve ekonomisi ile dünyanın ilgi odağı haline geldiğini, geçen yıl Temmuz ayında İstanbul’da düzenlenen 63. IIW Uluslararası Konferansı’na tüm dünyadan 900’e yakın kaynak uzmanının katılmasının da bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

İstanbul’dan sonra bu yıl da Antalya’da düzenlenecek Kongre’ye özellikle Avrupa’dan ve komşu ülkelerden yüksek bir katılım beklediklerini söyleyen Dr. Mustafa Koçak, Türk akademisyenleri ve kaynağı üretim proseslerinde yoğun bir şekilde kullanan sanayicileri de Antalya’da görmek istediklerini kaydetti.

Kaynaktaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sanayi üretimine verimlilik ve kalite anlamında büyük katkı sağladığını dile getiren Dr. Mustafa Koçak, yüksek teknolojli ürünlerle dünya pazarlarında kendine yer edinmeyi hedefleyen Türkiye’nin, kaynak bilim ve teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip etmesi ve uygulamaya almasının elzem olduğunu kaydetti. Bu amaçla akademi ve sanayi çevrelerinin ortak hedef doğrultusunda birlikte çalışmaları gerektiğini söyleyen Dr. Mustafa Koçak, TKTA ve GEV’ in uluslar arası çapta kaynak konferansları düzenleyerek Türkiye’yi uluslararası kaynak camiasında olması gereken yere taşımada önemli adımlar attıklarını belirtti.

AWST 2011’de sunulacak bildiriler şu başlıkları kapsayacak:
• Yeni Çelikler ve Aluminyumlar ve Kaynatılabilirlikleri
• Kaynak Sarf Malzemelerinde Gelişmeler, Gelişmiş Kaynak Prosesleri, Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW), Laser Kaynak
• Tasarım ve Simülasyon Yaklaşımları ve Bunların Endüstriyel Uygulamaları
• Analizler ve Yapısal Testler
• Kaynakta Yorulma-Kırılma-Korozyon ve Sürünme Mekanizmalarının Analizleri
• Amaca Uygunluk Analizleri, Uygulamaları ve Standartları
• Kaynak Mühendisliği Eğitimi

Detaylı bilgi için: www.awst2011.com

IIW (International Institute of Welding) hakkında:
1948’de 13 üye ülkenin kaynak cemiyetleri tarafından kurulan IIW’nun bugün tüm dünyada 54 ülkeden temsilcisi bulunmaktadır. IIW’nun amacı kaynak bilim ve teknolojisindeki yeniliklerin üyeler arasında paylaşılması, kaynak uygulamalarında ve kaynak eğitimlerinde uluslar arası standartların belirlenmesidir. IIW, standartları ISO tarafından geçerli kabul edilen tek kurumdur.

GEV hakkında:
1998’de Halil Kaya Gedik öncülüğünde kurulan GEV, Temmuz 2008’den bu yana IIW (Uluslararası Kaynak Enstitüsü) Türkiye Sorumlu Üyesidir. GEV bünyesinde Mart 2009’dan bu yana IIW’a bağlı, tüm dünyada geçerliliği olan Uluslararası Kaynak Mühendisliği diploma eğitimleri düzenlenmektedir.
Vakıf ayrıca kaynak elemanlarına ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kaynak eğitimi veren öğretmenlere yönelik çeşitli kurslar düzenlemektedir.

TKTA hakkında:
GEV öncülüğünde 2009’da kurulan TKTA, ulusal bir organ olarak Türkiye’de kaynak konusunda bir ağ oluşturabilmek, bilgi değişimi sağlayarak üyeler arasında teknoloji transferi ve gelişimini gerçekleştirebilmek, kaynak eğitiminin uluslararası standartlar ve uygulamalar içinde verilmesini sağlayacak düzenlemeleri tesis edebilmek hedefiyle çalışmalarını yürütmektedir. TKTA bünyesinde kaynak alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve Türk sanayi sektöründen temsilciler yer almaktadır.

post

TKTA 3. Olağan Genel Kurulu Düzenlendi

2008’de kurulan TKTA (Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi) 30 Nisan’da Gedik Eğitim Vakfı tesislerinde 3. Olağan Genel Kurulunu topladı. Kaynak alanında çalışmalar yapan pek çok akademisyen, mühendis ve firma temsilcisini bir araya getiren toplantıda “Hoşgeldiniz” konuşması yapan Hülya Gedik Sadıklar, TKTA çatısı altında bir araya gelmelerinin önemine dikkat çekerek Gedik Eğitim Vakfı’nın TKTA’ya desteğinin süreceğini belirtti. Ayrıca son dönemde hayata geçen Gedik Üniversitesi projesinden bahsederek Gedik grubunun eğitime verdiği önemin altını çizdi.

Prof Dr. Ahmet Topuz, Doç. Dr. Murat Vural, ve Avukat Özge Dikici’nin divan heyetinde bulunduğu toplantı, Prof. Dr. Ahmet Topuz’un açış konuşmasıyla başladı. Ardından Aralık ayında yönetim kurulu kararıyla TKTA Başkanı seçilen Dr. Mustafa Koçak, TKTA’nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. IIW (Uluslar arası Kaynak Enstitüsü)’nün yapısı hakkında bilgi veren Dr. Koçak, daha sonra TKTA olarak Türkiye’de farklı kurumların kaynak alanında düzenledikleri çeşitli etkinliklere destek vererek bu alanda birleştirici bir rol üstlenmeyi hedeflediklerini kaydetti. Türkiye’nin ‘TKTA’ya ihtiyacı var’ mesajının altını çizen Dr. Koçak, TKTA’nın misyon ve amacının ülkemizdeki tüm kaynak sektörü uzmanlarını bu çatı altında birleştirmek olduğunu söyledi.

Toplantının soru ve öneriler kısmında TKTA’nın sanayinin kaynak alanında ihtiyaçlarını karşılamada nasıl bir görev üstlenebileceği konusu ön plana çıktı. Standardizasyon konusunda TKTA gibi milli bir organın dışa bağımlılığı azaltacak şekilde yapılanması dileğini dile getiren katılımcılar, ayrıca sanayinin kaynak alanındaki ihtiyaçlarının saptanabilmesi ve TKTA’nın buna göre çalışma planı çıkarabilmesi için bir anket çalışması yapılmasını önerdi.

Toplantı Dr. Mustafa Koçak’ın kaynak alanındaki trendleri ve yeni gelişmeleri özetlemesiyle son buldu.

25 Aralık 2010’da düzenlenen TKTA Yönetim Kurulu Toplantısı katılımcıları bir arada
Soldan sağa; Adnan Gültekin, Prof. Dr. Süleyman Karadeniz, Prof. Dr. Ahmet Topuz, Sabri Tuncel, Prof. Dr. Hakan Gür, Dr. Mustafa Koçak, Hülya Gedik, Prof. Dr. Selahattin Anık, Doç Dr. Murat Vural, Prof. Dr. İsmail Peker, Prof. Dr. Gürel Çam, Dursun Turan, Özgür Akçam, Doç. Dr. Tuba Karahan, Prof. Dr. Nihat Akkuş