Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi’nin misyonu, T. C. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 04.02.2008 tarih ve 6969 sayılı Olur yazısı doğrultusunda, Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) ile işbirliği içerisinde kaynak teknolojisi bilimi ve uygulamasında etik kurallar çerçevesinde küresel bir organ olarak ağ oluşturma ve bilgi değişimi sağlamaktır.