a- Sanayi sektörüne yönelik kaynak ve uygulamalarıyla ilgili bilgiyi yaymak, genişletmek, bildirmek ve teşvik etmek.

b- Kaynak endüstrisi ile eğitim kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayarak kaynak endüstrisinin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tüm yurt çapında yaygınlaştırılması ve standartlaştırılması konusunda çalışmalar yapmak. Kaynak alanında eğitim ve sertifika programları ile bu alandaki beceri ve verimliliği geliştirmek.
c- Kaynakla ilgili personelin öğretim, eğitim, kalifikasyon ve sertifikasyonu için genel kurallar ve bunların uygulaması için kurallar tanımlamak.
d- Akademi üyelerinin kaynak endüstrisine yönelik kaynak teknolojileri ile ilgili her türlü, uygulama, araştırma, test, buluş, işlem, metod, tasarım, dizayn faaliyetlerini teşvik etmek ve bu amaçla ilgili araç, gereç, tesis ve diğer kolaylıkları üyelere sağlamak.
e- Kaynak teknolojileri ile ilgili her türlü araştırma, deney, test, teknik çalışma, dizayn, tasarım, tesis ve fabrika gelişimi, makine ve prosesleri yürütmek, yapmak ve yapılmalarına yardımcı olmak.
f- IIW tarafından belirlenen prosedürlere ve akademi kurallarına uygun olarak kaynak eğitimleri ile ilgili sınavları IIW adına yapmak ve sertifikaları onaylamak.
g- Uluslararası standartlarda eğitim veren eğitim kuruluşlarına IIW adına işlerlik onayı vermek, bu kuruluşları denetlemek.
h- Kaynak endüstrisi ile eğitim kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayarak kaynak endüstrisinin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tüm yurt çapında yaygınlaştırılması ve standartlaşması konusunda çalışmalar yapmak.
i- TKTA’nın faaliyetlerini destekleyecek her türlü uluslararası ve ulusal seminer, kongre, konferans, sempozyum, eğitim, kurs, sergi, gösteri, toplantı ve diğer aktiviteleri planlamak ve icra etmek.
j- Kaynak faaliyetleri içinde sürdürülebilir çevresel gelişmeyi desteklemek ve teşvik etmek,
k- Plastiklerin ve bileşiklerin eklenmesi, tasarımı, proses kontrol, denetim ve bilgi kullanmada, çeşitli ortamlarda ve uzaktan kumanda altında kaynak yapma, personelin öğretim, eğitim ve kalifikasyonunda sağlık ve güvenlikle ilgili yeni sorunlarda bilgisayarlardan yararlanma tekniklerini geliştirmek,
l- Uluslararası Kaynak Mühendisleri, Kaynak Teknoloğu, Kaynak Pratisyeni, Kaynak Uzmanı, Kaynakçı, Kaynak Denetçisi, Kaynak Tasarımcısı, ile her seviyede kaynak elemanları yetiştirmek amacıyla IIW standartlarına uygun olarak eğitim faaliyetini yürütmek. Bu amaçla gerektiğinde üniversitelerle de işbirliği içerisinde olmak.